Historiaa
Kyläelämää Satakunnassa sarjassa Krookanlahden tarinoita
Merikarvian Pappilan kylän Paulakankaan mailla - Veikko Heikkilä
Merikarvian kirkot ja Vanha hautausmaa - Lauri Hakosalo
Lauri Hakosalon Krookka esittelyä 2017
Urheiluseura Trolssin reipas
Antti Ahlströmin kaksoisveli Frans Ahlström
Arvo Mäkelän sota
Merikarviaviikon 2017 juttuja
Alakylän historiataulu
Etikettejä entisajan kaupoista
Merikarvian ja Siikaisten talot ja asukkaat 1750-56
Porin porvareiden sukujuuria Merikarvialla
Urho Salmen muistelmat
Akseli Hakosalo: Merikarvian suojeluvartio
Lauri Hakosalon Vanhoja muistellen...
WPK talo valmistuu
Kertomus Merikarvian opettajayhdistyksen toiminnasta 1903-1904
Merikarvian kansakoulujen perustaminen alkaa.
Merikarvian kansakoulujen historia...
Merikarvian yhteiskoulu 1920 - 1970 .pdf
Merikarvian yhteiskoulu 1920 - 1970
Kauppaneuvos Antti Ahlström
Nuorisoseuran historiaa...
Postit Merikarvialla
Kirjoituksia Merikarviasta
Merikarvia-lehti...
Veikko Heikkilä: Havaintoja Lauttijärven Lukosta
Juhani Aalto muistelee Merikarvian käsityöläisiä
Lauri Hakosalo muistelee Toivo Kuusista
Väinö Myllyrinne
Ouraluodon historiikki
Merikarvian partiohistoriaa
Historiaa > Kertomus Merikarvian opettajayhdistyksen toiminnasta 1903-1904

Kertomus Merikarvian opettajayhdistyksen toiminnasta 1903-1904

Tämän kertomuksen on löytänyt Jouko Venho
Merikarvian opettajayhdistyksen perustava kokous pidettiin
helmik. 8 p:nä 1903 Merikarvian pappilassa, provasti G. A. He-
man'in luona, jossa päätettiin muodostaa yhdistys nimeltä »Meri-
karvian opettajayhdistys« ja liittyä haaraosastona »Suomen kansa-
koulun opettaja- ja naisopettajayhdistykseen«, jonka Keskushalli-
tukselta tulleet säännöt jo samassa kokouksessa hyväksyttiin.
Toimikuntaan valittiin provasti G. A. Heman, opettajat A. Gran-
qvist ja J. J. Pahkala varsinaisina sekä op:tar neiti S. Holppi ja
op. O. Levänen varajäseninä. Esimieheksi valitsi toimikunta op.
A. Granqvisfin, varaesimieheksi op. Leväsen, kirjuriksi J. J. Pah-
kalan ja rahastonhoitajaksi oprtar neiti S. Holpin. Kaikkiaan liit-
tyi yhdistykseen 11 jäsentä, joista 2 vuoden kuluessa muuton
luutta erosi.
Vuonna 1904 on yhdistyksen esimiehenä edelleen toiminut
op. A. Granqvist, varaesimiehenä op. J. J. Pahkala, rahastonhoi-
tajana op:tar S. Holppi ja kirjurina V. M. Koskenniska. Alussa
vuotta oli jäsenkirjaan merkitty 17 nimeä, joista 2 vuoden kulu-
essa erosi, mutta 1 liittyi sijaan, joten jäsenluku vuoden lopussa
tuli olemaan 16, niistä 8 opettajia.
Kokouksia on yhdistyksellä kaikkiaan ollut kuluneina vuosina
12, joissa varsinaisina keskustelukysymyksinä on käsitelty seuraa-
via aineita:
Missä määrin eri aineissa opetuksessa saattaa käyttää n. s.
herbartilaisia opetusasteita? — G. A. Heman.
Käsitöistä, piirustuksesta ja kaunokirjotuksesta sekä niiden
kasvattavasta merkityksestä kansakoulussa. — A. Granqvist.
Uudesta koraalikirjasta ja sen käyttämisestä kansakoulussa.
— G. A. Heman.
Opettajan mielialan merkityksestä. — A. Granqvist.
Katkismuksen opetuksesta kierto-, rippi- ja kansakoulussa. —
G. A. Heman ja A. Granqvist.
Laskennon opetuksesta. — J. J. Pahkala.
Välituntien vietosta. — Järvisen alust. Kansakoulun lehdestä.
Opettajan suhteesta n. s. sivistysseuroihin. — A. Martinantti.
Oppilasten keskeneroamisen syistä. — A. Granqvist.
Voidaanko kansakoulu asettaa oppikoulun pohjakouluksi? —
G. A. Heman.
Kurinpidosta. — G. A. Heman.
Ainekirjotuksen opetuksesta. — J. J. Pahkala.
Paitsi näitä on ohjelmiin kuulunut 5 esitelmää, useita runoja
ja kertomuksia y. m.
Näytetunteja on ollut ainoastaan 1 kemiassa, jonka antoi op.
J. J. Pahkala.
Merikarvian opettajayhdistyksen puolesta:
Af. Koskenniska


Päivitetty 20.3.2016 - Tulostettava versio -
 
 
Sivuston toteutus: Hakosalo Software OyLisätietoa evästekäytännöstä