Historiaa
Alma Liljebladin elämää
Pärske, Alakylän kansakoulu
Kyläelämää Satakunnassa sarjassa Krookanlahden tarinoita
Merikarvian Pappilan kylän Paulakankaan mailla - Veikko Heikkilä
Merikarvian kirkot ja Vanha hautausmaa - Lauri Hakosalo
Lauri Hakosalon Krookka esittelyä 2017
Urheiluseura Trolssin reipas
Antti Ahlströmin kaksoisveli Frans Ahlström
Arvo Mäkelän sota
Merikarvia-viikon 2017 juttuja
Alakylän historiataulu
Etikettejä entisajan kaupoista
Merikarvian ja Siikaisten talot ja asukkaat 1750-56
Porin porvareiden sukujuuria Merikarvialla
Urho Salmen muistelmat
Akseli Hakosalo: Merikarvian suojeluvartio
Lauri Hakosalon Vanhoja muistellen...
WPK talo valmistuu
Kertomus Merikarvian opettajayhdistyksen toiminnasta 1903-1904
Merikarvian kansakoulujen perustaminen alkaa.
Merikarvian kansakoulujen historia...
Merikarvian yhteiskoulu 1920 - 1970 .pdf
Merikarvian yhteiskoulu 1920 - 1970
Kauppaneuvos Antti Ahlström
Nuorisoseuran historiaa...
Postit Merikarvialla
Kirjoituksia Merikarviasta
Merikarvia-lehti...
Veikko Heikkilä: Havaintoja Lauttijärven Lukosta
Juhani Aalto muistelee Merikarvian käsityöläisiä
Lauri Hakosalo muistelee Toivo Kuusista
Väinö Myllyrinne
Ouraluodon historiikki
Merikarvian partiohistoriaa
Historiaa > Kertomus Merikarvian opettajayhdistyksen toiminnasta 1903-1904

Kertomus Merikarvian opettajayhdistyksen toiminnasta 1903-1904

Tämän kertomuksen on löytänyt Jouko Venho
Merikarvian opettajayhdistyksen perustava kokous pidettiin
helmik. 8 p:nä 1903 Merikarvian pappilassa, provasti G. A. He-
man'in luona, jossa päätettiin muodostaa yhdistys nimeltä »Meri-
karvian opettajayhdistys« ja liittyä haaraosastona »Suomen kansa-
koulun opettaja- ja naisopettajayhdistykseen«, jonka Keskushalli-
tukselta tulleet säännöt jo samassa kokouksessa hyväksyttiin.
Toimikuntaan valittiin provasti G. A. Heman, opettajat A. Gran-
qvist ja J. J. Pahkala varsinaisina sekä op:tar neiti S. Holppi ja
op. O. Levänen varajäseninä. Esimieheksi valitsi toimikunta op.
A. Granqvisfin, varaesimieheksi op. Leväsen, kirjuriksi J. J. Pah-
kalan ja rahastonhoitajaksi oprtar neiti S. Holpin. Kaikkiaan liit-
tyi yhdistykseen 11 jäsentä, joista 2 vuoden kuluessa muuton
luutta erosi.
Vuonna 1904 on yhdistyksen esimiehenä edelleen toiminut
op. A. Granqvist, varaesimiehenä op. J. J. Pahkala, rahastonhoi-
tajana op:tar S. Holppi ja kirjurina V. M. Koskenniska. Alussa
vuotta oli jäsenkirjaan merkitty 17 nimeä, joista 2 vuoden kulu-
essa erosi, mutta 1 liittyi sijaan, joten jäsenluku vuoden lopussa
tuli olemaan 16, niistä 8 opettajia.
Kokouksia on yhdistyksellä kaikkiaan ollut kuluneina vuosina
12, joissa varsinaisina keskustelukysymyksinä on käsitelty seuraa-
via aineita:
Missä määrin eri aineissa opetuksessa saattaa käyttää n. s.
herbartilaisia opetusasteita? — G. A. Heman.
Käsitöistä, piirustuksesta ja kaunokirjotuksesta sekä niiden
kasvattavasta merkityksestä kansakoulussa. — A. Granqvist.
Uudesta koraalikirjasta ja sen käyttämisestä kansakoulussa.
— G. A. Heman.
Opettajan mielialan merkityksestä. — A. Granqvist.
Katkismuksen opetuksesta kierto-, rippi- ja kansakoulussa. —
G. A. Heman ja A. Granqvist.
Laskennon opetuksesta. — J. J. Pahkala.
Välituntien vietosta. — Järvisen alust. Kansakoulun lehdestä.
Opettajan suhteesta n. s. sivistysseuroihin. — A. Martinantti.
Oppilasten keskeneroamisen syistä. — A. Granqvist.
Voidaanko kansakoulu asettaa oppikoulun pohjakouluksi? —
G. A. Heman.
Kurinpidosta. — G. A. Heman.
Ainekirjotuksen opetuksesta. — J. J. Pahkala.
Paitsi näitä on ohjelmiin kuulunut 5 esitelmää, useita runoja
ja kertomuksia y. m.
Näytetunteja on ollut ainoastaan 1 kemiassa, jonka antoi op.
J. J. Pahkala.
Merikarvian opettajayhdistyksen puolesta:
Af. Koskenniska


Päivitetty 20.3.2016 - Tulostettava versio -
 
 
Sivuston toteutus: Hakosalo Innovations OyLisätietoa evästekäytännöstä