Yhdistys
Tule jäseneksi!
Hallitus 2017
Hallitus 2016
Pe­rus­ta­mi­nen
Merikarvia-seuran säännöt
Toi­min­ta­ker­to­muk­set...
Toimintasuunitelma 2018
Toimintasuunnitelma 2017
Toimintasuunnitelma 2016
Merikarvia-seuran 10- ja 20-v juhlat
Seura sai omat verkkosivut 2015
Kansakoulunopettaja Tuija Tellervo Vuorelalle Suomen Kotiseutuliiton kultainen ansiomerkki
Kotiseutuneuvos Jorma Rinne sai Kotiseutuliiton myöntämän kotiseututyön ansiomitalin
Yhdistys

Yhdistys

Yhdistys on perustettu vuonna 1993 ja jäseniä on n. 170.
"Merikarvia-seuran tehtävä on kohottaa kotiseudun arvostusta asukkaiden ja vierailijoiden silmissä. Siksi kerromme menneisyydestä ja nykyisyydestä. Tärkeintä olisi kertoa tulevaisuudesta, mutta siihen emme pysty. Mutta tulevaisuus rakentuu menneisyyden perustalle ja jokainen voi siten rakennella omat tulevaisuudenkuvansa. Olipa tulevaisuus minkälainen tahansa, olemme merikarvialaisia ja ylpeitä siitä."
- Jorma Rinne, Merikarvian Joulu 2013

Seura on perustettu vuonna 1993. Seura kerää ja tallentaa kotiseututietoutta.
Seuran rekisterinumero on: 177.918. Merikarvia-seura on merkitty yhdistysrekisteriin 25.11.1999.
Seuran ensimmäinen puheenjohtaja oli Ville Kaipainen vuodet 1993 ja 1994.
Vuodesta 1995 alkaen seuraa on johtanut ansiokkaasti Jorma Rinne. Hän luopui 31.12.2014 seuran puheenjohtajan tehtävästä.
Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin 1.1.2015 Lauri Hakosalo.

Tänään Merikarvia- seuran tulot kertyvät jäsentuloista, joululehtituloista, kirjamyynnistä ja Merikarvia-viikon tuloista. Seuran menot koostuvat Merikarvia-viikon kuluista, kokouskuluista, posti-, pankkikuluista ja konttoritarvikkeista, vakuutuksista stipendeistä sekä huomionosoituksista, nettikuluista ja kalustokuluista.

Seuralla on omat kotisivut ja oma pöytäviiri vuodelta 2012 sekä kunnanvirastotalossa oma nimikkohuone.

Seuran toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu 10 jäsentä ja heillä jokaisella on henkilökohtainen varamies. Hallitus kokoontuu noin 8 kertaa vuodessa, yleensä maanantaisin kello 16 alkaen. Sihteeri ja rahastonhoitaja voi olla hallituksen ulkopuolinen henkilö. Lisäksi seuralla on jäsenvastaava.

Vuoden 2020 alusta viestikapula siirtyi uudelle puheenjohtajalle Juhani Kotirannalle
Juhani on seurahistoriamme 4. puheenjohtaja.

Merikarvia-seuran vuoden 2020 ensimmäinen hallituksen kokous 21.1.2020 sisälsi uuden puheenjohtajan Juhani Kotirannan esittelypuheenvuoron sekä hallinnon valintoja. Kotiranta tuntee paljasjalkaisena merikarvialaisena pitäjämme kaikki kolkat. Hänellä on laaja ja monipuolinen kokemus johtaa seuramme asioita mallikkaasti sekä koko hallituksen yksimielinen tuki.
Hallituksen rivijäseneksi siirtynyt entinen puheenjohtaja Lauri Hakosalo luovutti upouuden viestikapulan jatkajalleen Juhani Kotirannalle heti kokouksen alussa. Vahdinvaihdossa oli mukana seuran pitkäaikainen kunniapuheenjohtaja kotiseutuneuvos Jorma Rinne.
Kokouksessa oli läsnä koko uusi hallitus ja useita varajäseniä. Vuoden 2020 hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt varajäsenineen:
Juhani Aalto (varajäsen Anna-Leena Viertomaa)
Juhani Mellanoura (Pertti Kangas)
Helena Tähkänen (Jukka-Pekka Kulosaari)
Erkki Vanhatalo (Aarno Tarkkio)
Kaisa Saari (Altti Mäntylä)
Lauri Hakosalo (Sirpa Vähätalo)
Jorma Rinne (Jari Stenroos)
Jouko Venho (Anne Kosma)
Seija Väre (Antti Väre)
Asko Virta (Teija Jylhänkoski)
Uusi hallitus varajäsenineen kuvattiin.
Kuvassa ovat seuraavat henkilöt alhaalta oikealta mainiten:
Altti Mäntylä, Teija Jylhänkoski, Jorma Rinne, Juhani Kotiranta, Asko Virta, Helena Tähkänen, Anna-Leena Viertomaa, Antti Väre, Pertti Kangas Jouko Venho, Lauri Hakosalo, Juhani Aalto, Juhani Mellanoura ja Erkki Vanhatalo
Seuran varapuheenjohtajaksi valittiin Asko Virta. Seuran sihteerinä jatkaa Anna-Leena Viertomaa ja rahastonhoitajana Seija Väre. Seuran arkisto on sijoitettu virastotalon suojiin ja siitä huolehtimaan valittiin Erkki Vanhatalo. Seuran kokousten ja juhlatilaisuuksien kaffettajaksi valittiin tätä tointa jo kauan hoitanut Helena Tähkänen.

Heikki Hakosalo ja Risto Lehtonen palkittiin.

Seuramme palkitsi arvokkaimmalla huomionosoituksella, omalla viirillämme Maankohoamismerkin aktiivit Heikki Hakosalon ja Risto Lehtosen, kuvassa oikealla puolella.
Krookan Pooki alkaa olla valmistumisvaiheessa infotauluineen.
Merikarvia-seura palkitsi 27.11.2017 pidetyssä seuran syyskokouksessa seuraavat jäsenemme seuran arvokkaimmalla tunnuksella omalla viirillämme:

Toimintavuoden aikana valmistuneen Merikarvian kotiseutupeli-TIEDÄKS SÄ työryhmän jäsenet Asko Virta, Lauri Hakosalo, Aki Palomäki, Anna-Leena Viertomaa ja Helena Tähkänen huomioitiin.. Työryhmän jäsen Jari Stenroos on saanut viirimme jo aiemmin Sukujen Sillan leaderhankkeen vetäjänä. Arkistonhoitajamme Jouko Venho huomioitiin viirillä ansioistaan Sukujen Sillan leaderhankkeen aktiivisesta työstään.
Kuvassa etualalla on Aki Palomäki ja oikealta lukien Helena Tähkänen, Jouko Venho, Asko Virta, Anna-Leena Viertomaa ja Lauri Hakosalo.


Merikarvia-seura valitsi kokouksessaan 16.1.2017 kuluvaksi vuodeksi toimihenkilöt keskuudestaan seuraavasti:
Varapuheenjohtajaksi Jorma Rinne, sihteeriksi Asko Virta, rahastonhoitajaksi Seija Väre ja arkistonhoitajaksi Jouko Venho.

Kotiseutuneuvoksen arvonimi on hankittu pj. Jorma Rinteelle 2010. Hänet on nimitetty seuran kunniapuheenjohtajaksi 2013.


 

Kerttu Pollari 
Kerttu Pollari
Kerttu Pollarille on myönnetty Suomen Kotiseutuliiton kultainen ansiomerkki 14.9.2015 arvokkaan murrekulttuurin edistäjänä Merikarvialla. Hänen kynästään ovat lähtöisin kaikki Merikarvia-seuran myynnissä olevat murrekirjat.
Altti Mäntylä
Altti Mäntylä oli vuonna 1993 perustamassa Merikarvia-seuraa eli kotiseutuyhdistystä Merikarvialle. Hän on osallistunut siitä lähtien aktiivisesti seuran toimintaan hallituksen jäsenenä. Seura on valinnut hänet Huvitusherraksi, joka on arvokas huomionosoitus seuratyöntekijälle. Mäntylä on hoitanut monessa kotiseutujuhlassa ansiokkaana juhlan juontajana.

Mäntylä on aktiivinen kirjoittaja. Hän oli vuonna 1982 perustamassa Merikarvia-lehteä, joka on mainio pitäjälehti. Mäntylä on lehden yksi ahkerimmista kirjoittajista. Hän on kirjoittanut musiikkimies Arkka Uusitaloa käsittelevän kotiseutukirjan.

Altti Mäntylä on toiminut kolmeen otteeseen 12.12.1896 perustetun urheiluseura Merikarvian Innon puheenjohtajana vuosina 1983-87, 1993-96 ja 2011-12. Seuran sihteerinä 1976-1980. Suunnistus on Mäntylän ominta urheilua. Mäntylä on toiminut myös kunnanvaltuutettuna.

Altti Mäntylällä on monialainen Merikarvian kotiseututuntemus ja hän on merkkinsä ansainnut.

Altti Mäntylä
Huomionosoituksia
Merikarvia-seura palkitsi neljä jäsentään kevään 2016 aikana.
Suomen Kotiseutuliiton hopeisella ansiomerkillä huomioitiin Anja Luusaloa ja Vesa Heikkilää.
Anja Luusalolle myönnettiin Kotiseutuliiton hopeinen ansiomerkki.

Vesa Heikkilä saa hopeisen ansiomerkin ja kunniakirjan sekä kukat Helena Tähkäseltä.
Anja Luusalo
Anja Luusalo on ansiokkaasti pitänyt huolta seuramme nettisivuista ja erityisesti hän on seuran hienoista valokuvasivuista. Hän opettaa kirjastossa tutustumaan seuramme sivustoihin ja muutenkin opastaa seniori-ikäisiä tietotekniikan ihmeelliseen maailmaan.
Vesa Heikkilä
Vesa Heikkilä on ollut alusta alkaen mukana seuran toiminnassa. Vesa on pitänyt huolta Merikarvia-viikon eri tilaisuuksien ohjelmien laatimisesta. Vesa Heikkilälle mieskuoroharrastus on tärkeä, myös LC Merikarvian Lions -työhön hän on osallistunut jo pitkään. Syntyperäisenä merikarvialaisena Vesa tuntee meren, Krookan ja merellisen historiamme.
Seija Väre
Merikarvia-seura palkitsi seuran arvokkaimmalla omalla huomionosoituksella, seuramme viirillä Seija Vären. Seija toimi useita vuosia seuran sihteerinä sekä monenlaisen työn puuhanaisena ja on nykyisin seuran rahastonhoitaja. Seija Väre on kirjoittanut paikallislehteen ja Merikarvian joululehteen.
Merikarvia seura on huomioinut vuoden 2016 aikana seuran arvokkaimmalla tunnuksella, omalla viirillä Anja Rantaa. Hän on ollut pitkään seuran ja hallituksen jäsen
Merikarvia-seura huomioi Jukka-Pekka Kulosaaren, kuvassa vasemmalla ja Jari Stenroosin seuran arvokkaimmalla tunnuksella viirillä 20.3.2017.
Jukka-Pekka johtaa työryhmää, joka tutkii Maankohoamismuistomerkin saamista Krookkaan ja Jari johtaa työryhmää, joka tutkii Sukujen Silta hanketta. Molemmat ovat seuramme Leaderhankkeita.

Merikarvian-seuran tervehdys 1997, Jorma Rinne
Merikarvia-seura perustettiin neljä vuotta sitten, merikarvialaisten ja Merikarvian kanssa tekemisissä olevien yhdyssiteeksi. Seuran tarkoitus on toisaalta vaalia ja tallentaa perinnettä sen eri muodissa ja toisaalta elää nykyajassa ja kehittää kotiseutua tulevaisuutta varten.

Perinteen vaalimisessa ovat aina viimeiset hetket käsillä. Tiedon ja taidon haltijat vanhenevat, esineet ja rakennukset katoavat ja lahoavat, uusi korvaa entisen, vanha väistyy. Mitä vanhemmasta asiasta on kysymys, sitä vähemmän siitä tiedetään ja sitä arvokkaampaa on tieto. Eilispäivän esineet viskotaan kaatopaikalle uuden tieltä huomaamatta, että niilläkin on oma arvonsa myöhemmin. Niistä tulee oman aikakautensa perinnettä, kun aikaa kuluu. Aikanaan puukengät hävitettiin niin suurella riemulla, että näytekappaletta on vaikea löytää edes museoista.

Merikarvia-seura on kunnan tuella järjestänyt kotiseutumuseon esineet miellyttävällä tavalla nähtäviksi ja kehitellyt kalastusmuseota. Seura suunnittelee puuastiateollisuutta koskevaa museota sekä erityiskokoelmien kuten metsästykseen liittyvien esineiden näytteille asettamista.

Seuran tehtävänä on esineiden ja tietojen kerääminen ja huoltaminen. Tässä tehtävässä tarvitaan kaikkien asukkaiden yhteistyötä seuran jäsenyydestä riippumatta. Seura toivoo, että paikkakuntalaiset tarjoaisivat perinne-esineitään museoille. Esine varustetaan selityksin ja antajan nimilaatalla.

Nykypäivää seura elää järjestäessään kotiseutujuhlan Merikarvia-viikon yhteydessä. Tulevaisuudenuskoa seura luo näyttämällä, että menneinä vaikeinakin aikoina on pärjätty ja päästy eteenpäin. Merikarvia-seura on voimavaroiltaan heikko, mutta jäsenistön ja muiden merikarvialaisten tuella se yrittää täydentää niitä toimintoja, jotka muilta jäävät vähälle huomiolle. Jokainen voi auttaa sitä joko liittymällä jäseneksi tai muuten auttamalla.

- Merikarvian-seuran tervehdys 1997, Jorma Rinne
Päivitetty 23.1.2020 - Tulostettava versio -
 
 
Sivuston toteutus: Hakosalo Innovations OyLisätietoa evästekäytännöstä